Realizare sisteme fotovoltaice -managementul proiectelor-

Tipuri de Clienți

Cine sunt clienții noștri

Clienții noștri sunt persoane fizice, juridice sau autorități publice care:

01

Doresc să fie producători de energie

02

Doresc să construiască sisteme PV < 400 KW

pe locul de consum și să devină prosumatori beneficiind de compensarea cantitativă sau regularizarea financiara cu furnizorul de energie. Sisteme racordate la rețea cu injecție în rețea, cu sau fără sisteme de stocare

03

Doresc să construiască sisteme 0,8kw < PV < 2500KW

pe locul de consum pentru creșterea autonomiei. Sisteme racordate la rețea cu sau fără injecție în rețea, cu sau fără sisteme de stocare

04

Doresc utilizarea energiei electrice la locurile de consum

Sisteme PV autonome cu stocare de energie, cu sau fără backup generator

Autoconsum și Autosuficiență

Conceptul pentru prosumatori

Autoconsumul (parte din energia produsă consumată direct) și Autosuficiența (parte din energia consumată acoperită de energia produsă)

Acești indicatori te pot face independent de creșterea prețurilor la energie electrică și, în același timp, ușurează rețeaua electrică. 

Nu contează cât de mare este sistemul dvs. fotovoltaic, indiferent dacă livrați surplus sau îl utilizați singur: aduci o contribuție importantă la tranziția energetică!

Un sistem fotovoltaic cu întreținere regulată furnizează energie electrică constantă din energia solară timp de peste 25-30 de ani. În calitate de proprietar , consumați atâta energie electrică autoprodusă cât aveți nevoie.

Puteți beneficia de surplusul de energie electrică produsă în mai multe moduri:

Surplusul

intră în rețeaua publică de energie electrică și este remunerat conform legislatiei aplicabile;

Surplusul

poate fi utilizat pentru incalzire prin utilizarea unei rezistente electrice si regulator cu control inteligent;

Surplusul

poate fi folosit și atunci când nu se produce curent electric prin utilizare unui sistem inteligent de stocare;

Surplusul

este utilizat în combinație cu o stație de încărcare pentru a încărca vehiculele electrice.

Construirea sistemelor

Construire sistem fotovoltaic

Supervizăm întregul proiect, de la început până la sfârșit, de la planificare până la funcționare.

Evaluare /Planificare/Proiectare

În faza de pornire, privim împreună situația existenta si culegem date: care este consumul de energie, amplasamentul unde pot fi montate panourile, care sunt posibilitatile de racordare ale sistemului fotovoltaic, etc. Toate acestea formează baza pentru planul general.
Detinem software si echipamente dedicate pentru cartografierea amplasamentului, analiza pierderilor datorate umbririlor (ale orizontului si ale obiectelor invecinate), simularea productiei si managementul de energie ,etc.
In baza datelor culese si studiate vom elabora o documentatie preliminara care va cuprinde minimum de informatii tehnice de realizare inclusiv randamentul / rentabilitatea sistemului fotovoltaic si eventuale informatii despre programele de finantare.

Înregistrarea și consilierea în relația cu Operatorul de Rețea

Inainte etapei de proiectare vom stabili posibilitatile de racordare ale sistemului dorit sprijinindu-va in relatia cu operatorul de retea, stabilind astfel modalitatea si modul de racordare, puterea maxima ce va fi injectata in retea, etc.

Aprovizionare, asamblare și instalare

Lucrăm cu mărcile de înaltă calitate: module fotovoltaice (Canadian Solar, LG Solar, TrinaSolar, Q CELLS, JA Solar), invertoare (Fronius, SolarEdge, Victron, Huawei, SMA, Kaco, etc), structura de sustinere (K2 Systems, TreeSystem, Schletter, Zimmermann, etc.. )

Punere în funcție, testare și certificare

Pentru a asigura o funcționare cât mai eficientă și în același timp sigură, operatorilor sistemelor fotovoltaice și de baterii li se impune să își verifice sistemele înainte de punere în funcțiune și în mod regulat. Astfel inainte de punerea in functiune se vor realiza testele impuse de standardele aplicabile si normele nationale.

Practici de conectare la rețeaua de distribuție

La finalizarea testelor se va continua cu depunerea documentatiei tehnice a unitatii generatoare/sistemului fotovoltaic la operatorul de retea in vederea montarii contorului, urmarind procesul pana emiterea Certificatului de Racordare pentru locul de consum/producere.

Supravegherea și controlul sistemului (opțional)

În calitate de operator al sistemului fotovoltaic, vă puteți conecta la sistemul de monitorizare într-un portal special online și puteți vizualiza date de performanță, rapoarte și evaluări curente. Acest lucru facilitează, de exemplu, identificarea modulelor care nu funcționează optim.